Back to Submissions

Góc Tĩnh – Tại

By Trần Thảo Miên, Nguyễn Linh Chi, Trịnh Linh (Phường Son Collective)

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS)
32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Hotline

090 961 5196 (Mr. Hữu Khôi)

Email

designedbyvietnam@gmail.com

Theo dõi chúng tôi