Back to Designed by VietNam

Công viên Tảo (Algae Park)

By Dương Minh Đức

[English below] Chủ đề chính của công viên Tảo chính là những chiếc cây nhân tạo hình chữ nhật. Ý tưởng về việc dùng cây nhân tạo (LIQUID TREE) được lấy ý tưởng từ phát minh của một nhà khoa học, tiến sĩ người Serbia Ivan Spasojevic. Nghiên cứu này bắt đầu từ vấn đề trồng cây ở khu vực thành thị, khi mà diện tích trồng cây là tương đối lớn và công sức thời gian để cây trưởng thành là rất lâu. Vì vậy, họ đã nghĩ ra giải pháp để làm một cây nhân tạo chỉ cần xây dựng trong 1 ngày với diện tích khiêm tốn mà có thể hoạt động như 1 chiếc cây về chức năng quang hợp. Việc ứng dụng phương pháp lò phản ứng quang hợp được dùng trong việc độc canh vi tảo để có thể thay thế chức năng quang hợp của cây và tái tạo nguồn oxy tươi. Cụ thể hơn, cấu trúc của các loài vi tảo có cùng chức năng giống một cái cây về mặt quang hợp, nếu như khí CO2 được thông qua môi trường nước chứa vi tảo thì chúng sẽ hoạt động quang hợp và nhả khí Oxy ra ngoài môi trường. Vốn dĩ dự án này không thể thay thế cây xanh hoàn toàn, nhưng nó sẽ rất có ích ở một số khu vực chật hẹp trong thành thị khi mà dân số ở khu vực thành thị trong tương lai sẽ tăng lên do lượng người nhập cư từ nông thôn lên.

Đây là cách thức xây dựng và hoạt động của một cái cây chất lỏng (LIQUID TREE). Chúng ta đầu tiên sẽ lắp đặt phần vỏ cây trước để hình giống như 1 cái bể, lắp đặt ống dẫn khí CO2 dưới đáy bể rồi đổ nước vào bể. Sau đó đổ khoảng 3 lít tảo vào bể và lắp đặt đèn tuýp dùng pin năng lượng mặt trời được láp đặt ở trên nóc cây trên nóc cây. Bằng cách này, khí CO2 được dẫn ra khu vực chất lỏng trong bể và quá trình quang hợp được thực hiện do có đầy đủ yếu tố từ nguồn nước, ánh sáng đèn và nhiệt độ môi trường xung quanh. ở trên nóc được để hở để khí Oxy được thoát ra ngoài.

Công trình công cộng “Công viên Tảo” hướng tới việc thiết kế những hạn chế trong diện tích trồng cây ở khu vực thành thị và đáp ứng nhu cầu về cây trồng và không khí sạch ở các khu vực mini park xung quanh khu vực Hồ Trúc Bạch và Hồ Tây. Ngoài ra, việc xử lý các tảo cặn lênh đênh ở mặt hồ cũng là một việc cấp thiết khi chúng ta có thể sử dụng những loài vi tảo cho mục đích tốt hơn. Mục tiêu mà khu vực công cộng này hướng tới là một địa điểm thu hút người xem và khách thăm quan trong tầm khoảng 20-25 người và nơi tập thể dục và sinh hoạt ngoài trời đối với người dân địa phương.

Thiết kế mái trùm cây lá cũng được lấy cảm hứng từ một công trình kiến trúc với mái trùm lá ở bên trong công viên Thống Nhất. Những vật liệu của để xây dựng khu vực này hầu hết sẽ là những vật liệu thích hợp ở một thành phố với nền nhiệt độ cao và khí hậu nóng ẩm như Hà Nội, cụ thể những chiếc cột trụ bao quanh phần cây nhân tạo sẽ được làm bằng gốm, phần cây nhân tạo sẽ được lắp đặt từ đá granite và gốm sứ, phần bể sẽ giữ nguyên kính.

Vào buổi tối, tôi có đưa ra phương án dùng đèn đã được lắp đặt sẵn trong cây nhân tạo làm nguồn sáng chính của cả khu vực khi chủ đề chính của khu vực là Tảo và sắc xanh của những chiếc cây nhân tạo sẽ khiến mọi người có một cái nhìn tích cực và nghiêm túc hơn về việc bảo vệ môi trường và những lá phổi xanh. Những chiếc cây nhân tạo được lắp đặt những tấm pin năng lượng mặt trời ngoài việc duy trì quang hợp cho vi tảo còn nhằm mục đích khuyến khích giảm thiểu lượng tiêu thụ điện và hạn chế việc nóng lên toàn cầu.

The main character of the Algae Park is the artificial tree being built in rectangular shape. The idea of using these artificial tree (LIQUID TREE) was inspired by the invention of a Serbian scientist, Dr. Ivan Spasojevic. This research started from the problem of planting trees in urban areas, where the area planted with trees is relatively large and the time it takes for a tree to grow is too long and tiring. Therefore, they came up with a solution to make an artificial tree that only needs to be built in 1 day with a modest area that can function like a tree in terms of photosynthesis. The application of the photosynthetic reactor method is used in microalgae monoculture to replace the photosynthetic function of plants and regenerate fresh oxygen sources. More specifically, the structure of microalgae has the same function as a tree in terms of photosynthesis. If carbon dioxide is passed through the water environment containing microalgae, they will photosynthesize and release oxygen. environment. This project cannot completely replace trees, but it will be very useful in some narrow urban areas when the population in urban areas will increase in the future due to immigration tendency from the countryside.

This is how a LIQUID TREE is built and works. We will first install the tree bark to look like a fish tank, install a carbon dioxide pipelines at the bottom of the base and then pour water into the tank. Then pour about 3 liters of algae into the tank and install a tube light using solar batteries placed on the roof of the tree. In this way, CO2 gas is directed to the liquid area in the tank and photosynthesis is carried out due to all factors from the water source, light and ambient temperature. The roof is left open to allow oxygen to escape.

The public project “Algae Park” aims to design limitations in tree planting areas in urban areas and meet the needs for plants and clean air in mini park areas around Truc Bach Lake and West Lake. In addition, treating algae floating on the lake surface is also an urgent task when we can use microalgae for better purposes. The goal of this public area is to be a place to attract viewers and visitors for about 20-25 people and a place for exercise and outdoor activities for local citizens.

The leaf-covered roof design is also inspired by an architectural work with a leaf-covered roof inside Thong Nhat Park. The materials used to build this area will mostly be suitable materials in a city with high temperatures and hot and humid climate like Hanoi, specifically the pillars surrounding the artificial tree will Made of ceramic, the artificial tree part will be installed from granite and ceramic, the tank part will remain glass.

In the evening, I came up with a plan to use the lights already installed in the artificial trees as the main light source for the whole area when the main theme of the area is Algae and the green color of the artificial trees will attract everyone. By doing so, people will have a more positive and serious view on environmental protection and green lungs. Artificial trees installed with solar panels, in addition to maintaining photosynthesis for microalgae, also aim to encourage reduction of electricity consumption and counter the global warming.

Liên hệ thường trực Ban Tổ chức

Địa chỉ

21 Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline

09 8888 7890

Email

admin@vietnamdesignweek.com

Theo dõi chúng tôi