Back to News

Nguyễn Anh Tuấn

Thiết kế Công cộng (Public design)

Giải pháp Xanh cho thiết kế không gian công cộng. Giải pháp Xanh có thể là ý tưởng cải tạo một không gian lớn để mọi người có thể có những hoạt động ngoài trời, giảm thiểu khí thải carbon. Giải pháp xanh có thể là ý tưởng ngăn chặn-giảm thiểu xả rác hoặc thu gom đồ tái chế ở nơi công cộng. Giải pháp xanh có thể là ý tưởng cải tạo / thay đổi / xây mới một công trình, một nơi chốn đã có bỏ hoang thành một nơi hữu ích cho nhiều người và mang tính sinh thái nhất. Giải pháp Xanh cũng có thể là những ý tưởng “vô hình” tại nơi chốn công cộng, mang lại sự thư thái cho tâm hồn và ít / không tạo ra chất thải hay tiêu tốn năng lượng. Những thiết kế, như vậy, sẽ bao gồm cả ý tưởng cho không gian lớn, và ý tưởng dành cho những đồ vật nhỏ bé, không gian nhỏ bé nhưng có khả năng lan tỏa và nhân rộng ở nhiều nơi từ thành thị đến nông thôn, miền núi hay vùng biển. Sáng kiến mới, tối ưu năng lượng và vật chất, có tính công cộng và nhiều người tiếp cận, tương thích với nhiều địa phương sẽ là “Những Kỳ vọng mới” và đề bài hạng mục Thiết kế Công cộng trong năm nay.

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ

VietNam Design Group
A47/109 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline

09 8888 7890

Email

designedbyvietnam@gmail.com

Theo dõi chúng tôi