Back to Designed by VietNam

Ya Ya Sa Rong

By AVANA Vietnam

Ya Ya là một trong nhiều họa tiết thổ cẩm đại diện cho mùa thu hoạch của dân tộc thiểu số Cơ Tu. Trong lễ hội thu hoạch, những người phụ nữ sẽ múa và khi giơ tay lên sẽ bẻ cong khuỷu tay, để tượng trưng cho đầu trâu và để kết nối với thiện chí của các vị thần trên cao.

Bộ quần áo này được lấy cảm hứng từ hình dáng đơn giản của chiếc váy quấn truyền thống của người Cơ Tu, được làm từ một miếng vải dệt tay rộng 60cm, thường được khâu và cột lại với nhau bằng tay.

Người Cơ Tu là nhóm dân tộc thiểu số lớn thứ hai của Việt Nam, và dệt thổ cẩm là một phần quan trọng trong di sản của họ. Bằng cách sử dụng khung dệt có dây quấn lưng, những người thợ dệt điều khiển máy dệt bằng tre theo nhịp điệu hài hoà với chuyển động của cơ thể họ – đây là một nghề đã được truyền qua nhiều thế hệ.

The Ya Ya is one of the many brocade motifs that represent the Co Tu’s ethnic minority’s harvest season. In the harvest festival, the women will dance while holding their hands up, their elbows bent, to represent the buffalos’ heads and to connect with the goodwill of the gods above.

This garment is inspired by the simple shape of the Co Tu’s traditional wrap dress, traditionally a 60cm- wide hand-woven textile that is stitched together and held up by hand-knotted belts.

The Co Tu is Vietnam’s second-largest ethnic minority group, and brocade weaving is an important part of their heritage. Using a backstrap loom, weavers maneuver their bamboo devices in harmony with their body’s movements – a historic craft that’s been passed down through generations.

Thông qua việc sử dụng phương pháp in khối (block printing), chúng tôi tìm ra một cách sáng tạo một mới mẻ và khác biệt, với sự tự do hoàn toàn trong việc in mực nước trên miếng vải. Trong quá trình sáng tạo, chúng tôi lại tìm thấy sự cân bằng, nhịp điệu, và sự hài hòa của các hình ảnh của dân tộc thiểu số trên một miếng vải.

Via the use of block printing, we found a way to inventively and creatively fabricate, with the complete freedom of placing a water-based ink imprint on a textile. Throughout the creative process, we rediscover the balance, rhythm, and harmony of tribal motives on a fabric.

Ya Ya Sa Rong có 3 kích cỡ: nhỏ, vừa và lớn, tất cả đều có sự cân bằng qua sự tương phản. Chúng tôi đã chọn làm việc với tông đen trắng, được thể hiện qua các bản in dệt, các bản in khối gỗ, và các hạt đan và sợi bông.

Một tấm Ya Ya được khâu bằng tay bằng 5 đến 6 dải vải. Với các lỗ mở tinh tế và khéo léo, tác phẩm có thể được tạo kiểu theo nhiều biến dạng khác nhau. Tất cả các miếng vải đều được làm thủ công, tạo nên sự hài hòa giữa kỹ thuật dệt hạt thổ cẩm của thợ dệt Cơ Tu, và các miếng in bằng khối của chúng tôi.

The Ya Ya Sa Rong comes in 3 sizes: small, medium and large, all with a clear balance through contrast. We chose to work with black and white tones that are seen through the textiles prints, the woodblock prints, and the beads and cotton yarns.

Ya Ya’s patchwork consists of 5 to 6 strips partly hand stitched together. With strategically placed openings, the piece can be styled in several ways. The trims are all handmade into a harmony between the brocade bead-weaving technique by the Co Tu weavers, and our block printed textiles.

Ya Ya Sa Rong này là một tác phẩm đa năng, có thể tồn tại dưới nhiều biến thể, như là áo, áo khoác, khăn choàng, xà rông, váy, khăn quàng cổ, váy kaftan, nó cũng có thể được sử dụng làm đồ trang trí trên tường hoặc các kiểu trang trí nội thất khác, cũng như vô số các cách sử dụng khác.

This Ya Ya Sa Rong is a versatile garment that can exist in a multitude of realities, such as a jacket, top, shawl, sarong, skirt, scarf, kaftan dress, it can also be used as wall decorations or other interior styling, along with many other usages.

Để chuẩn bị cho Tuần lễ Thiết kế Việt Nam, Aldegonde Van Alsenoy (Ava)—nhà thiết kế và giám đốc nghệ thuật của AVANA Việt Nam—đã hợp tác với các nghệ nhân, nhà thiết kế và nghệ sĩ địa phương để hiện thực hóa tác phẩm này. Với trọng tâm đặt vào thực hành thương mại công bằng, sáng tạo này cố gắng cải thiện đời sống của các nghệ nhân, đồng thời đảm bảo rằng họ luôn được đối xử với sự tôn trọng và bình đẳng.

Những người dân tộc thiểu số Cơ Tu đã cung cấp cho chúng tôi nguồn cảm hứng vô giá, để từ đó Ava và Kon Gaaus có thể tiến hành tái hình dung và biến thành hiện thực mới.

Cảm ơn Hiền, cô thợ may của bộ sưu tập COTURE. Xin cảm ơn Trần Minh, nghệ sĩ thể hình và chuyển động vô cùng duyên dáng, đã khắc các bản in khối và tạo dáng cho sản phẩm mẫu. Cảm ơn Linh Dương đã hỗ trợ, chụp ảnh và chỉnh sửa bài thuyết trình để đến được hình dáng cuối cùng này.

For the Vietnam Design Week, Aldegonde Van Alsenoy (Ava)— the designer of AVANA Vietnam—teamed up with local artisans, designers and artists to realise this concept. With a clear focus on fair-trade practices, our creation strives to improve the wellbeing of the artisans, while making sure that they are always treated with mutual respect and equality.

The Co Tu ethnic minority people provided us with an indispensable amount of inspiration, from which Ava and Kon Gaaus proceeded to reimagine and turn into a new reality.

Thank you to Hien, the head seamstress of the CO’TU,RE collection. Thank you to Tran Minh, the ever-gracious body and movement artist, for carving the block prints and modeling the prototypes. Thank you to Linh Duong for assisting, taking photos, and putting together the presentation to its final form.

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ

VietNam Design Group
A47/109 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline

09 8888 7890

Email

designedbyvietnam@gmail.com

Theo dõi chúng tôi