Back to Program

Hội thảo “Cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp văn hoá và sáng tạo”

Hội thảo “Cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp văn hoá và sáng tạo”

– Thời gian: 09:00 – 11:30, thứ Ba, ngày 26/09/2023
– Địa điểm: Tầng 3, nhà A, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam – 32 Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội

Hội thảo tập trung trao đổi về 02 nội dung chính:
– Kinh nghiệm quốc tế về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo
– Cơ chế và chính sách ưu đãi về thuế đối với người làm sáng tạo và doanh nghiệp sáng tạo ở Việt Nam hiện nay.

  Place

VICAS

Direction 

 Schedule

09:00 - 11:30, 26/09/2023

Liên hệ thường trực Ban Tổ chức

Địa chỉ

21 Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline

09 8888 7890

Email

admin@vietnamdesignweek.com

Theo dõi chúng tôi