Back to Program

Khai mạc triển lãm TOP25+ và VNDW2022

Thời gian: 10:00 ngày 05/11/2022
Địa điểm:  Di Luân Đường – Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, số 01 đường 23 tháng 8, Phường Thuận Thành, TP Huế.

  Place

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

Direction 

 Schedule

10:00 - 11:30, 05/11/2022

Liên hệ thường trực Ban Tổ chức

Địa chỉ

21 Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline

09 8888 7890

Email

admin@vietnamdesignweek.com

Theo dõi chúng tôi