Back to News

Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Liên hệ thường trực Ban Tổ chức

Địa chỉ

21 Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline

09 8888 7890

Email

admin@vietnamdesignweek.com

Theo dõi chúng tôi