Back to Program

Hội thảo “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thiết kế sáng tạo ở Việt Nam”

Hội thảo “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thiết kế sáng tạo ở Việt Nam” nằm trong khuôn khổ của Tuần lễ thiết kế Việt Nam 2022 do VietNam Design Group và Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là dịp để các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo cùng trao đổi và bàn luận về thực trạng việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành văn hoá và sáng tạo ở Việt Nam, từ đó đề xuất những gợi mở, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và củng cố việc thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.
Hội thảo tập trung thảo luận về những nội dung chính sau đây:
  • Khuôn khổ pháp lý hiện hành về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam trong lĩnh vực văn hoá và sáng tạo.
  • Thực tiễn việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trong các ngành văn hoá và sáng tạo ở Việt Nam trong thời gian qua
  • Vai trò của việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong việc phát triển các ngành công nghiệp văn hoá và sáng tạo ở Việt Nam
  • Giải pháp thúc đẩy việc bảo vệ và thực thi có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hoá và sáng tạo ở Việt Nam
Thành phần tham gia:
– Nghệ sỹ, người thực hành sáng tạo, cộng đồng sáng tạo
– Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, nghiên cứu sinh, các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bản quyền, công nghiệp văn hóa, nghệ thuật…
– Phóng viên đài, báo, truyền hình.
CHƯƠNG TRÌNH
8h30 – 9h00: Đón tiếp đại biểu
9h00: Khai mạc hội thảo
9h05 – 9h15: Báo cáo đề dẫn Hội thảo / PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
9h15 – 11h15: Trình bày tham luận, thảo luận
9h15 – 9h25: Khuôn khổ pháp lý hiện hành về bảo vệ bản quyền ở Việt Nam / Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng, Cục Bản quyền tác giả
9h25 – 9h35: Củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí. tuệ trong các lĩnh vực văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam / Bà Hoàng Lan Phương, TS Lê Tùng Sơn, Trường ĐHKHXH&NV, ĐH Quốc gia HN và Miguel Matthew Del Mundo, MBA, Sáng lập SIKAP, Nhà tư vấn – Chiến lược và Hệ sinh thái Sở hữu trí tuệ
9h35 – 9h45: Bảo hộ sở hữu trí tuệ và bản quyền: cái. lõi phát triển công nghiệp văn hóa / Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, Chủ tịch CLB Doanh nhân Sáng tạo (VCE Club)
9h45 – 10h10: Thảo luận
10h10 – 10h25: Teabreak
10h25 – 10h45: Thảo luận (tiếp theo)
10h45 – 10h55: Quyền sở hữu trí tuệ đối với thiết kế sáng tạo / PGS.TS Trần Văn Hải, Trưởng Bộ môn Sở hữu trí tuệ, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia HN
10h55 – 11h15: Thảo luận
11h15 – 11h30: Tổng kết Hội thảo / PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
  Place

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Direction 

 Schedule

09:00 - 11:30, 08/11/2022

Liên hệ thường trực Ban Tổ chức

Địa chỉ

21 Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline

09 8888 7890

Email

admin@vietnamdesignweek.com

Theo dõi chúng tôi